نسخه غیر عملیاتی

این بخش به صورت رسمی از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ آغاز به کار می کند. تا آن زمان به صورت دمو عمل خواهد کرد.